فراخوان ارسال مقالات
فراخوان ارسال مقالات
برگزاری نخستین همایش ملی فناوری اطلاعات و هوشمند سازی
برگزاری دومین کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی, کشاورزی ارگانیک, مواد طبیعی و دارویی
برگزاری سومین همایش ملی زبان، ادبیات و بازشناسی مشاهیر و مفاخر
چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم کامپیوترو فناوری اطلاعات
کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در عمران ، معماری وشهرسازی با رویکردایرانی اسلامی
برگزاری دومین همایش ملی بازشناسی مشاهیر و مفاخرخراسان
برگزاری سومین کنفرانس بین المللی مدیریت ، تجارت و توسعه اقتصادی در دانشگاه اسن یورت استانبول
انعقاد تفاهم نامه دانشگاه اسن یورت استانبول و موسسه تحقیقاتی رایمندپژوه
برگزاری سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
برگزاری کنگره بین المللی زبان و ادبیات
برگزاری سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و سبک زندگی
برگزاری دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
برگزاری دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
رقابت ایده پردازی (استارتاپ ویکند)
اخذ مجوز مرکز بین المللی آموزش و آزمون ICDL توسط موسسه تحقیقاتی رایمند پژوه
جلسه مشترک علمی مسئولین موسسه و دانشگاه بین المللی آتاتورک ترکیه
عضویت موسسه تحقیقاتی رایمند پژوه در فدراسیون جهانی آینده پژوهی فرانسه
اخذ مجوز اعتبار نامه آموزشی از بنیاد بین المللی کارآفرینی آمریکا
خدمات رایمندپژوه : مشاوره ، آموزش ، اطلاع رسانی و پژوهش
چاپ دومین کتاب مدیر موسسه تحقیقاتی رایمند پژوه توسط انتشارات لمبرت آلمان با عنوان «کارآفرینی دانشگاهی و فاکتورهای موثر آن»صورت گرفت.